Vizyonumuz

Kids Club Anaokulu “Yetenek Akademisi” Okul Öncesi Eğitim sisteminin getirdiği standart uygulamaların dışına çıkmayı amaçlamış bir eğitim kurumudur. Yıllardır eğitim sisteminde görev alan kurucularının bilgi ve birikimlerinin yanısıra, partnerlerinin verdiği özgüvenle okul öncesi eğitim de farklılık yaratmayı ve yetenek geliştirmeyi amaçlayan okulumuzun eğitim sistemi tamamen çocuk merkezlidir. ÇOCUK NASIL ÖĞRENİYORSA,ÖYLE ÖĞRETMEKTİR” sloganıyla hareket ederek öncelikle çocuklarımızın doğuştan gelen yeteneklerini keşfedip,ortaya çıkarmak ve onları mutlu oldukları alanlarda geliştirmeyi amaçlamaktayız.

                   2 Dilde Eğitim 

Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizce de ne kadar erken yaşta başlanırsa, dil o kadar kolay ve kalıcı öğrenilmektedir.

Küçük çocuklarda dil öğrenme kendiliğinden gelişen bir süreçtir. Yetişkinlerin tersine, bilinçli bir öğrenme olmadan da dil öğrenmeye isteklidirler. Çünkü çocuklar, özel bir durumları söz konusu değilse, konuşulanları duyma, tekrarlama/taklit etme ve kuralları kendi kendilerine algılama yeteneğine sahiptirler.

Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.

Çocukların İngilizce yi günlük hayatlarıyla özdeşleştirmek için daha çok imkânları vardır. Okul programları buna uygun oluşturulduğunda, zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. Dil öğrenirken bir yetişkin gibi strese girmezler.

Küçük yaşlarda ikinci bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde üçüncü, dördüncü dili öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Bu sayede, sadece ana dilini bilen bir çocuğa oranla yeni dil öğrenme yetenekleri daha gelişmiş olur.

Dili kendiliğinden öğrenen çocukların diğer çocuk ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olur. Ayrıca yabancı dile ve dili konuşan kültüre karşı yüksek duyarlılık gösterirler.

Çocuk İhtiyaç Duyduğunu, merak ettiğini ve haz aldığını öğrenir.

Kids Club Anaokulu’nda çocuklarınız ihtiyaç duyarak,eğlenerek,yoğun bir şekilde İngilizce’ye maruz kalarak,anadillerinde olduğu gibi yaşayarak ve farkında olmadan İngilizce’yi edinirler.

                 3 Eğitmenli Sistem

Çocuklarımız bütün gün boyunca sadece tek bir öğretmen ile değil,yapacağı her aktiviteyi farklı bir öğretmenle yaparak sıradanlığın dışına çıkar ve sıkılmadan,heyecanını kaybetmeden öğrenmeye devam eder.Her sınıfın Ana Ders Öğretmeni-Aktivite Öğretmeni-İngilizce Öğretmeni olmak üzere üç eğitmeni vardır.Bunun yanısıra branş öğretmenleri ile birlikte çocuklar sürekli farklı beyinlerden çıkan yaratıcı fikirlerle hayal dünyalarını genişletir, zihinsel ve duygusal zekalarını geliştirirler. Günümüz eğitim sisteminin getirdiği çoklu branş öğretmenlerinin derse girmeleri artık ilköğretimden başlayarak uygulanmaktadır.Çocukların okul öncesi eğitim sürecinde tek bir öğretmen ile çalışmaları,o öğretmene karşı aşırı bağlılık ve vazgeçilmezlik duygusu oluşturur.Bu olgu çocuk psikolojisi için asla doğru olmayan ve kabul edilemez bir durumdur.Çünkü bundan sonraki süreçte yani ilköğretim sürecinde okuldan soğumalarına bile neden olabilecek bir durumdur.

Geliştirdiğimiz 3 Eğitmen Sistemi ile hem çocuklarımızda oluşabilecek bu olumsuz olgu riskini tamamen ortadan kaldırıyoruz,hemde çocukların farklı beyinlerle daha yaratıcı düşünmelerini sağlıyoruz.

                    

                 Her Gün Farklı Sınıf

 

Çocukların hayal dünyaları aslında çok büyük ve geniştir.Önemli olan onların hayal kurmalarına yardımcı olabilmektir.Alışılagelmiş okul düzeninin aksine biz hergün farklı bir sınıfta,farklı materyaller ve görsellerle hayal gücümüzü geliştiriyor ve yaratıcı yönümüzü keşfediyoruz.

Bu uygulama aynı zamanda çocukların okuldan sıkılmalarını ve ilerleyen yaşlarda okul fobisi gibi olumsuz durumlar doğurmasını engelleyecektir..

  • Twitter

  • Son Haberler

  • İnteraktif Portfolyo

  • İletişim