Aktivitelerimiz

Sanat Etkinlikleri

1
Children, kindergarten, kindergarten teacher, nursery school teacher, do handicrafts, plasticide
Bu etkinlik bireysel veya grup olarak yapılabilir. Grup halinde yapılması çocuğun sosyal anlamda gelişmesine de katkı sağlar. Bu etkinlik esnasında çocuklarımız kendi sanatsal yönlerini keşfedip, geliştirebilirler. Ayrıca el becerilerinin de gelişimine büyük katkı sağlar.Bu etkinliklerden en önemlileri olarak hamurçalışmalarını, boyama faaliyetlerini (hazır resim boyama veya vazo-bardak gibi nesneleri boyama), kağıt katlamayı, kartondan nesneler hazırlamayı, kil ile yoğurma çalışmalarını ve resim yapmayı sayabiliriz.


34

Oyun ve Hareketli Etkinlikler

Grup halinde oynandığında çocuğun hem eğlenceli zaman geçirmesi hem de sosyal olarak gelişmesine büyük katkı sağlar. Ayrıca anaokuluna olan bağlılığını arttırır. Öğretmenler, çocukların zihinsel ve fiziki gelişimini en iyi oynanan oyunlar yardımı ile gözlemler. Çocuklara hedefe yönelme bilinci katar. Oynanan hareketli oyunlar çocuklarımızın fiziksel açıdan gelişimine katkı sağladığı gibi aynı zamanda sahip oldukları enerjiyi harcamalarında da büyük katkı sağlarlar.


5
6

Drama Etkinlikleri

Çocuklarımızın zihinsel olarak gelişmelerinde büyük rol oynar.Çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine büyük katkı sağlar. Bu küçük drama etkinlikleri ile çocuklarımız rahatlayıp hayal dünyasında bir yolculuk yaparlar ve düşüncelerini ifade edebilmeyi öğrenirler. Örneğin, yere sırtüstü yatırıp hepsinin bir ormanda olduklarını hayal etmelerini isteriz ve ormanda karşılarına çıkabilecek nesneleri anlatırız, daha sonrasında çocuklara neler hissettiklerini ve daha başka neleri hayal ettiklerini anlatmalarını isteriz.


78

Doğa ve Deney Etkinlikleri

Küçük deneyler yaparak anlatılmak istenen konunun daha iyi anlaşılması sağlanır. Hem çocuklar için çok ilgi çekici olacak hem de en sağlam öğrenme yöntemi kullanılmış olacaktır. Deneyler sonucu doğayı ve bazı fiziki kuralları öğrenen çocuklarımızın kendilerine olan özgüvenleri de artacaktır.


910

Fen ve Matematik Etkinliği

Okul öncesi çocukları saymaya bayılırlar ve sayı sembollerini tanımaya başlarlar. Okuma yazmaya hazırlık etkinliğine yardımcı olan bu etkinlikte çocuklarımız sayılar, semboller, ölçü birimleri gibi kavramları pekiştirme olanağı bulurlar. Bir grup eşyayı temsil eden sembolleri de tanımaya başlayabilirler (Örnek; araba markalarının sembolleri gibi).


1112

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri

Anaokulu eğitiminden sonra başlayacak olan ilköğretime büyük katkısı vardır. Yapılan okuma yazma etkinliklerinde; sayılar, temel kavramlar ve sözcük bilgisine giriş düzeyinde bilgi verilir. Böylece ilköğretime başladıklarında okuma yazmaya daha çabuk başlayabilirler.


1314

Türkçe Dil Bilgisi Etkinlikleri

Bu etkinliği yaparken; bilmecelerle, tekerlemelerle, hikayelerle, masallarla veya şiirlerle çocukların Türkçe kullanım kabiliyetleri geliştirilir. Duydukları yeni kelime ve deyimlerle kelime hazineleri genişler. Daha doğru ve anlamlı cümleler kurarak kendilerini ifade edebilme özelliği kazanırlar.


1516

Müzik Etkinlikleri

Müzik en önemli sanatsal etkinliklerden biridir. Bu nedenle bu etkinliğe geniş zaman ayrılır. Çocuklarımıza çeşitli şarkılar dinleterek, onların da şarkılara katılması sağlanır. Böylece yeni şarkılar ezberleyerek kendilerine olan güvenleri artarken aynı zamanda da çok eğlenceli zaman geçirirler. Çocuklarımızı bir müzik enstrümanına yönlendirerek zihinsel ve sanatsal açıdan gelişimlerine büyük katkı sağlarız.


1718

Serbest Zaman Etkinlikleri

Bu etkinliğin de önemi çok büyüktür. Çünkü çocukları kendi hallerine bırakarak istedikleri faaliyeti yapmaları sağlanır. Böylece kendi başlarına bir etkinlik yaparak özgüvenleri artar. Birbirleri ile iletişime geçerek sosyal anlamda büyük gelişim sağlarlar. Serbest zamanda öğretmenler mümkün oldukça çocukları uzaktan takip etmelidirler. Fakat çocuklarımız her zaman gözetim altında bulundurulmalılardır, çünkü serbest zaman sürecinde birbirlerine veya kendilerine zarar verebilirler.


1920

Spor Ve Jimnastik Etkinlikleri

Tıpkı oyun etkinliği gibi spor ve jimnastik etkinliğinde çocuklarımızın bedensel gelişimlerinde büyük rol oynar. Grup halinde yapılan bu etkinlikte esas alınan temel kural çocuklarımızın büyük ve küçük kas gelişimlerini sağlamaktır. Spor ve jimnastik etkinliği sırasında çocuklarımızın psikomotor gelişimleri öğretmeni tarafından gözlemlenerek eğilimi olan spora yönlendirilebilir.


21
22

Tiyatro, Sinema, Müze vb. Geziler

Çeşitli mekanlara yaptığımız geziler sayesinde çocuklarımızın farklı ortamlarda gözlem yapabilme, toplum içinde uyum gösterme, gördüklerini yorumlayabilme, iletişimi kuvvetlendirme gibi sosyal alandaki gelişimlerine büyük katkı sağlarız.

  • Twitter

  • Son Haberler

  • İnteraktif Portfolyo

  • İletişim